Nowe pytania prejudycjalne do TSUE

W dniu 27 października 2020r. w spawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A. zostały zadane dwa pytania prejudycjalne do TSUE. Pytania skierował Asesor sądowy Michał Maj prowadzący postępowanie w sprawie przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Powodów reprezentuje mec. Joanna Wędrychowska. Pytania prejudycjalne dotyczą przesłanek stosowania przez sądy krajowe wyjątku od art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 ustanowionego przez TSUE. Zagadnienie…

Continue Reading