Nowe pytania prejudycjalne do TSUE

W dniu 27 października 2020r. w spawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A. zostały zadane dwa pytania prejudycjalne do TSUE.

Pytania skierował Asesor sądowy Michał Maj prowadzący postępowanie w sprawie przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Powodów reprezentuje mec. Joanna Wędrychowska.

Pytania prejudycjalne dotyczą przesłanek stosowania przez sądy krajowe wyjątku od art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 ustanowionego przez TSUE. Zagadnienie to jest istotne dla umów zawartych po 23 stycznia 2009r., jak w przedmiotowej sprawie, gdyż banki wskazują, iż te umowy mogą podlegać uzupełnieniu wskazanym przez nich przepisem.

Zapraszam do lektury analizy dotyczącej pytań, którą miałam przyjemność współtworzyć z mec. Joanną Wędrychowską.

Analiza do pobrania:

Tagged , ,

6 thoughts on “Nowe pytania prejudycjalne do TSUE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *